İmam Gazali`nin Hayata Yön Veren 10 Sözü

İmam Gazali`nin Hayata Yön Veren 10 Sözü

Gazzâlî Hicri 450 (Miladi 1058) yılında Horasan`ın Tus şehrinde doğmuştur. İlk öğrenimini Tus`ta Ahmed bin Muhammed er-Razikânî’den almış, daha sonra Cürcan şehrine giderek Ebû Nasr el-İsmailî’den eğitim görmüş daha sonra 28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesi’nde öğrenim görmüş, itikadi düşünce olarak Ebü`l Hasan Eş`arî’den ve ameli görüş olarak ise Şafiî`den etkilenmiştir. Hocası İmam-ı Harameyn lakaplı Abdülmelik el-Cüveynî 1085 yılında ölünce Nişabur’dan Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri Nizamülmülk’ün yanına gider. Nizamülmülk`ün huzurunda olan bir toplantıda verdiği cevaplarla diğer bilginlerden üstünlüğünü kanıtlayarak 1091 yılında Bağdat’taki Nizamiye Medresesi`nin Baş Müderrisliği’ne tayin edilir. Burada bilgisi ve edindiği öğrenci topluluğuyla kısa sürede ün ve saygınlık kazandı. Sûfizm`e yöneldi ve Ebu Ali Farmedi`nin etkisiyle bu alanda yoğunlaştı. Bu ilgi ve hac arzusuyla medresedeki görevini bırakarak 1095 yılında Bağdat`tan ayrıldı ve Şam`a gitti.[3] Şam da iki yıl kaldıktan sonra 1097 yılında Hac`a gitti.
Hac sonrası Şam`a döndü ve buradan Bağdat yoluyla Tus`a geçti. Şam ve Tus`ta bulunduğu sürede uzlet yaşamı sürdü ve tasavvuf alanında ilerledi. Bağdat`tan ayrılışından on bir yıl sonra 1106 yılında Nizamülmülk’ün oğlu Fahrülmülk`ün ricası üzerine Nişabur Nizamiye Medresesinde tekrar eğitim vermeye başladı. Buradan kısa süre sonra Tus`a dönerek yaptırdığı Tekke`de müritleriyle birlikte Sûfi yaşamı sürdü. Gazzâlî 1111 (Hicri 505) yılında doğum yeri olan İran`ın Tus şehrinde vefat etti.[4. [Kaynak:Wikipedia]

 

 

 

1. Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.


 

 

2. İlmi ile amel etmeyen alim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir.

 

3. Tamahkar, aç gözlü olma, kalbin katı ve kara olur. Çok mal artırmak için hasislik yapma.

 

4. Şüphe duymayan hakikati bulamaz.

 

 

5. Allahü teâlânın verdiği nimeti, O`nun sevdiği yerde harcamak şükür; sevmediği yerde kullanmak ise küfran-ı nimettir (nimeti inkâr etmektir).

 

6. Bil ki, kalple gıybet etmek, dille etmek gibi haramdır. Bir kimsenin noksanını, kusurunu başkasına söylemek doğru olmadığı gibi, kendi kendine söylemek de caiz değildir.

 

7. Sabır insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur.

 

 

8. Kabirdekilerin pişman olduğu şeyler için dünyadakiler birbirini yiyor.9. Cahillerle tartışmayın, çünkü ben hiç galip gelemedim.


Seven, sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder.

10. Seven, sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder.

kitap, ikinci el kitap, kitap sat, morfeyus, kitap alan yerler, kitap al, kitap takas, ucuz kitap, kitaplarımı satmak istiyorum, kitaplar,
Favorilerinize Başarıyla Eklendi!
Favorilerinizden Başarıyla Kaldırıldı!